Uppsägning

Uppsägning av parkeringstillstånd ska göras senast en månad före kvartalsskifte, annars förlängs avtalstiden med ytterligare ett kvartal.

Uppsägning av abonnemangskort ska skickas in skriftligen. Välj privat eller företag nedan och fyll i formuläret.

Bekräftelse på att uppsägningen kommit in till oss skickas via mejl. Därefter skickas en fysiskt uppsägning ut som ska signeras och återsändas till oss tillsammans med kortet när giltighetstiden gått ut.

För frågor, kontakta Deckshuset på 031 - 760 11 94 eller maila till info@deckshuset.se.

Öppna karta