Prislista

Korttidskunder

Per påbörjad timma

16 kr

Dag (06:30 – 22:00)

160 kr

Abonnemangskunder

Privat
Per månad inkl. moms

1000 kr

Företag 07 – 18
Per månad inkl. moms

1100 kr

Företag 24/7
Per månad inkl. moms

1200 kr

MC
Per månad inkl. moms

 650 kr

Förlorat kort
Inkl. moms

300 kr

Laddning av el/ hybridfordon

Appen Ladda Elbilen alt. laddbricka
08 - 22

4 kr / KWh

Övrig information

Ett abonnemangskort beställs för minst 3 månader.

Faktureringsperiod är hel kalendermånad och abonnemangskorten aviseras kvartalsvis i förskott enligt gällande prislista.

Är du korttidskund är det viktigt att kreditkortet som användes vid infart även används vid utfart för att avsluta debitering.

Abonnemangskort ska användas vid både in och utfart. 

Att köra ut efter en annan bil är inte tillåtet. Registrerar man inte sitt kort vid in och utfart kommer det inte att fungera korrekt vid nästa tillfälle.

Läs mer om hur det fungerar i parkeringshuset under ”Information om Deckshuset” (PDF).