NYHETER

Information om vår parkeringskö

I dagsläget har vi kö för att få ett parkeringstillstånd i Deckshuset. Ett 60-tal personer väntar på sin tur just nu. Hur länge man kan behöva vänta innan man blir erbjuden en plats är svårt för oss att uppskatta, speciellt på grund av att väldigt få platser sägs upp. Vi vill påminna om vår digitala anslagstavla här på hemsidan där man kan anonnsera om man söker en plats att hyra i andra hand alternativt vill hyra ut sin plats till någon en period.

Något vi inte har kö till är våra mc-platser. Just nu har vi två stycken lediga. Välkommen med din ansökan! Du gör det enklast via vårt ansökningsformulär här på hemsidan.

 

Vi är laddade!

Från och med 6 november 2020 erbjuder Deckshuset laddmöjligheter för kunder med el och hybridfordon. Dessa platser finner man på plan 1 i garaget. Man sköter sin laddning enkelt via appen Easypark som finns att ladda ner via App Store och Google Play. Tänk på att man endast får stå parkerad under aktiv laddning och max 4 timmar. 

Söker du parkering eller har du behov att få hyra ut din parkering en period?

Har du precis flyttat till Eriksberg och har svårt att få parkering? Vill du kanske ha en tillfällig parkering under tiden du står i kö för att få en permanent plats? Ibland så kan det vara så att man är behov av en parkering en kortare period eller att man som parkeringsinnehavare önskar hyra ut sin plats i andra hand. Deckshuset har skapat en digital anslagstavla för att parkörer med olika behov ska kunna mötas. Lägg in en annons om du letar parkering så kanske en som vill hyra ut sin plats ser den. Din anonns finns kvar på anslagstavlan i 3 månader.

 

In och utfartsinstruktioner

För abonnemangskunder

Som abonemangskund kommer du att få ett passerkort som används vid in- och utfart. Ett abonnengskort beställs för minst tre månader. 

Passerkort – Keycard

För att passerkortet ska fungera så måste det användas både vid in- och utpassering i garaget.

Vid förlorat passerkort

Du kan ansöka om ett nytt via hemsidan eller kontakta Deckshusets kundservice.

Infart

Håll upp passerkortet framför biljettläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

Vid problem med bommen. Kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Utfart

Håll upp passerkortet framför biljettläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

Vid problem med bommen. Kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Dörr

Gångdörren kan öppnas genom att hålla passerkortet framför knappsatsen.  Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget. 

Öppettider

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00.

Som abonnemangskund kan du komma in i garaget även när porten är stängd genom att använda gångdörren eller att gå ur bilen och via porten och hålla passerkortet framför knappsatsen/ kortläsaren.

Faktura

Avisering sker kvartalsvis och betalningen ska vara oss tillhanda senast dagen innan ny månad. Om du saknar din faktura kontakta deckshuset kundservice via mailen.


För kontokunder

Infart

Tillfälliga besökare checkar in vid infarten genom att stoppa in sitt kreditkort i kortläsaren. Samma kreditkort används vid utpassering och debiteras efter den tiden man parkerat.

Utfart

Stoppa in samma kreditkort som användes vid inpassering i kortläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen. Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen, kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Deckshuset ersätter inte kostnader för felaktig utpassering.

Dörr

Gångdörren kan öppnas genom en sifferkod på knappsatsen. Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget.

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.

Öppettider

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00. Som kreditkortskund kan du hämta din bil och komma in i garaget även utanför öppettiderna men bara via trapphuset och enbart när din bil redan står parkerad i garaget.

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.