Parkeringstillstånd Bil/MC

Parkeringhuset har plats för 346 bilar och för 8 st. motorcyklar. Kortast tid ett abonnengskort kan beställs för är tre månader. Fakturerings- och giltighetsperiod är hel kalendermånad.

Parkeringstillstånd för bil kostar från och med 2019-01-01:

  • 900 sek/mån för privatpersoner
  • 1000 sek/mån för företag. Tillståndet gäller vardagar 07:00-19:00

Parkeringstillstånd för motorcykel kostar från och med 2016-12-01:

  • 599 sek/mån 

Observera att parkeringstillståndet endast utfärdas i Deckshuset i mån av ledig plats. Utfärdade tillstånd garanteras dock plats. Priserna ovan är inklusive moms. Observera också att MC-parkering endast får ske på särskilda platser markerade med MC och endast om man har giltigt parkeringstillstånd. Korttidsparkering för MC är förbjuden.

Abonnemangskorten aviseras kvartalsvis i förskott enligt gällande prislista.

Då giltighetstiden för korten är en kalendermånad så faktureras alltid en hel månadsavgift även om kortet beställs och/eller nyttjas endast en del av månaden.

Uppsägningstid är en månad och räknas från sista dagen den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. P-tillståndet skall återlämnas omgående efter hyrestidens slut.

Observera att parkeringstillståndet är en värdehandling och för ersättning av förlorade kort debiteras en avgift om 200 kr exklusive moms.

Önskas utbetalning av inbetald avgift på grund av t.ex. felaktigt beställt kort, betalt in flera månader eller dylikt debiteras en administrativ avgift om 100 kr exklusive moms. Kostnader som uppkommit på grund av fel orsakade av Deckshuset eller dess underleverantörer belastas inte av någon administrativ avgift.

Vid försenad betalning lämnas ärendet vidare till inkasso och i enlighet med EU direktiv 2011/7 ut en påminnelseavgift om 60 kronor. 

Välj din parkeringsform:

Företag Privatperson