Uppsägning

Uppsägningstid är en månad och räknas från den sista dagen i den månad som uppsägningen kommer oss tillhanda. Tillståndet skall återlämnas omgående efter hyrestidens slut.

P-tillståndet skickas till:

Fastighets AB Deckshuset i Göteborg
Box 36
431 21 Mölndal

Observera att parkeringstillståndet är en värdehandling och för ersättning av förlorade kort debiteras en avgift om 200 kr exklusive moms.

VÄLJ din PARKERINGSFORM:

Företag Privatperson