Uppsägning

Uppsägningar av parkeringskort skall vara skriftliga. Uppsägning av korten skall göras senast en månad före kvartalsskiftet, annars förlängs avtalstiden med ytterligare ett kvartal.

P-tillståndet skickas till:

Fastighets AB Deckshuset i Göteborg
Box 36
431 21 Mölndal

Observera att parkeringstillståndet är en värdehandling och för ersättning av förlorade kort debiteras en avgift om 200 kr exklusive moms.

VÄLJ din PARKERINGSFORM:

Företag Privatperson