Parkeringshuset Deckshuset på Eriksberg

Som parkeringshyresgäst i Deckshuset kommer du få ett passerkort som ger dig rätt att stå i parkeringshuset. Det ger dig också rätt att köra in och parkera när garaget markerar fullt. Ett abonnemangskort beställs för minst tre månader. Fakturerings- och giltighetsperiod är hel kalendermånad.

Abonnemangskorten aviseras kvartalsvis i förskott enligt gällande prislista.

Parkering med abonnemangskort sker i mån av plats. Kortet måste användas vid både in- och utfart.

Öppna karta