PARKERINGSHUSET DECKSHUSET PÅ ERIKSBERG

På Östra Eriksbergsgatan 77 finner ni parkeringshuset Deckshuset. Parkeringshuset är till för såväl boende, företag som besökare i området.

Parkeringshuseet har ett bomsystem som som har kontroll på beläggningen och anpassar antalet tillfälliga kunder i parkeringsdäcket för att se till att du som parkerar permanent alltid får plats.

Säkerhet

Garaget har portar både vid infart på översta planet som stängs klockan 22.00, samt staket och säkerhetsanordningar så att hela parkeringsdäcket blir en skyddszon så alla bilar står skyddade under nattetid. Alla våningar samt in- och utfarter videoövervakas både dag och natt för att stärka säkerheten ytterligare.

 

FÖR ABONNEMANGSKUNDER

Som abonemangskund kommer du att få ett passerkort som används vid in- och utfart. Ett abonnengskort beställs för minst tre månader.

PASSERKORT – KEYCARD

För att passerkortet ska fungera så måste det användas både vid in- och utpassering i garaget.

INFART

Håll upp passerkortet framför biljettmunnen, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

UTFART

Håll upp passerkortet framför biljettmunnen, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

DÖRR

Gångdörren kan öppnas genom att hålla passerkortet framför knappsatsen.  Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget.  

ÖPPETTIDER

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00.

Som abonnemangskund kan du komma in i garaget även när porten är stängd genom att använda gångdörren eller att gå ur bilen och via porten och hålla passerkortet framför knappsatsen/ kortläsaren. 

 

FÖR KONTANTKUNDER

INFART

Tillfälliga besökare checkar in vid infarten genom att stoppa in sitt kreditkort i kortläsaren. Samma kreditkort används vid utpassering och debiteras efter den tiden man parkerat. Det kommer inte längre att vara möjligt att betala med mynt i parkeringsdäcket.

UTFART

Stoppa in samma kreditkort som användes vid inpassering i kortläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

DÖRR

Gångdörren kan öppnas genom en sifferkod på knappsatsen.  Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget.  

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.

ÖPPETTIDER

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00. Som kreditkortskund kan du hämta din bil och komma in i garaget även utanför öppettiderna men bara via trapphuset och enbart när din bil redan står parkerad i garaget.

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.