Information Deckshuset

För abonnemangskunder

Som abonemangskund kommer du att få ett passerkort som används vid in- och utfart. Ett abonnengskort beställs för minst tre månader. 

Passerkort – Keycard

För att passerkortet ska fungera så måste det användas både vid in- och utpassering i garaget.

Vid förlorat passerkort

Du kan ansöka om ett nytt via hemsidan eller kontakta Deckshusets kundservice.

Infart

Håll upp passerkortet framför biljettläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

Vid problem med bommen. Kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Utfart

Håll upp passerkortet framför biljettläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen.  Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen.

Vid problem med bommen. Kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Dörr

Gångdörren kan öppnas genom att hålla passerkortet framför knappsatsen.  Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget. 

Öppettider

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00.

Som abonnemangskund kan du komma in i garaget även när porten är stängd genom att använda gångdörren eller att gå ur bilen och via porten och hålla passerkortet framför knappsatsen/ kortläsaren.

Faktura

Avisering sker kvartalsvis och betalningen ska vara oss tillhanda senast dagen innan ny månad. Om du saknar din faktura kontakta deckshuset kundservice via mailen.


För kontokunder

Infart

Tillfälliga besökare checkar in vid infarten genom att stoppa in sitt kreditkort i kortläsaren. Samma kreditkort används vid utpassering och debiteras efter den tiden man parkerat.

Utfart

Stoppa in samma kreditkort som användes vid inpassering i kortläsaren, efter ett litet tag öppnas bommen. Om något går fel visas ett felmeddelande i displayen, kontakta Swarco via uppringningsknappen ✆ vid kortläsaren.

Deckshuset ersätter inte kostnader för felaktig utpassering.

Dörr

Gångdörren kan öppnas genom en sifferkod på knappsatsen. Detta fungerar enbart när bilen står parkerad i garaget.

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.

Öppettider

Parkeringsgaraget är öppet alla dagar mellan 06:30 och 22:00. Som kreditkortskund kan du hämta din bil och komma in i garaget även utanför öppettiderna men bara via trapphuset och enbart när din bil redan står parkerad i garaget.

Sifferkoden är "00" följt av de fyra sista siffrorna på kreditkortet.