Ökad säkerhet/trygghet i Deckshuset

Nu har vi förstärkt Deckshuset med ytterligare en övervakningskamera för att öka säkerheten och tryggheten i P-huset.